Kunstis på Skeibanen – nå?

Hall på Valle Hovin er skrinlagt av styret i Oslo Idrettskrets!
Oslo Idrettskrets vil ha ØKT SATSING på UTENDØRS ISFLATER!
Betyr det at Skeidbanen får kunstis/kunstgress neste år?

I helgen 15.-16. juni avholdt Oslo Idrettskrets et styremøte, hvor noen vesentlige beslutninger ble tatt. Ishallen på Valle Hovin kan ikke gjennomføres innenfor rammene på 250-300 millioner kroner, og ble skrinlagt.
Oslo Idrettskrets uttaler at de har full forståelse for at anleggssituasjonen for is-idrettene oppleves mangelfull og krevende for aktiviteten i våre skøyteklubber. Oslo Idrettskrets er først og fremst å bedre denne situasjonen. Dette er også synliggjort i behovsplanen som peker på økt satsing på utendørs kunstisflater som et prioritert satsingsområde. Dette har idrettskretsens fulle støtte.

Ber om fortsatt arbeid for ishall

Ambisjonen om en ishall i Oslo bør ikke skrinlegges. Styret i Oslo Idrettskrets ber byrådet videreføre et arbeid for å finne en løsning for fremtidig ishall i Oslo, enten som en enkel hall i kommunal regi eller som en fullskala hall forutsatt vesentlig statlig medfinansiering. Vi ber også om at prosjektering av ny isflate på Valle Hovin gjør det mulig å investere i fremtidig ishall så langt det er praktisk mulig. 

Oslo kommune bes primært om å jobbe videre med alternative løsninger og lokasjoner for en ishall med kapasitet til både breddeidrett og internasjonale mesterskap for skøyteidrettene. En forutsetning for slike investeringer må være et vesentlig statlig bidrag og fordrer trolig en revidering av statlig anleggspolitikk. Dette oppfordres både Oslo kommune og særforbundene å spille inn til arbeidet med ny statlig idrettsmelding.

Kanskje blir forholdene bedre enn slik de var sesongen 2019?!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *